ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ