ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ

1 ಟೇಬಲ್‌ ಸ್ಪೂನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ
1 ಟೇಬಲ್‌ ಸ್ಪೂನ್ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್
2 ಟೇಬಲ್‌ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು
1 ಕಪ್ ಹಾಲು
1 ಸ್ಕೂಪ್ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್
2 ಟೇಬಲ್‌ ಸ್ಪೂನ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸಾಸ್
1 ಟೇಬಲ್‌ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ
6 ಘನಗಳು ಐಸ್
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸಾಸ್, ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ
ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ, ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್‌ ಸ್ಪೂನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 1 ಟೇಬಲ್‌ ಸ್ಪೂನ್ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
2 ಟೇಬಲ್‌ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ.
ಚೋಕೊ-ಕಾಫಿ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ, 1 ಕಪ್ ಹಾಲು, 1 ಸ್ಕೂಪ್ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು 2 ಟೇಬಲ್‌ ಸ್ಪೂನ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸಾಸ್ ಸೇರಿಸಿ.
ನಂತರ, 1 ಟೇಬಲ್‌ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಐಸ್ ಸೇರಿಸಿ.
ಮಿಲ್ಕ್‌ ಶೇಕ್ ನೊರೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.