ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚು ಅಭಿಯಾನ

ನಾಗರಬಾವಿ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸದ ಶುರುವಾಗಿದೆ.