ಗಣಪತಿ ಭಕ್ತಾ ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಬೀದರ್: ಆ.4:ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ, ಎಸ್.ಟಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಣಪತಿ ಭಕ್ತಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಕ್ತಾ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನೇಕರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.