ಕೊಳಗೇರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ಪಾಕೆಟ್…

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಟ್ರರ್ಮಿನಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೊಳಗೇರಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪೀಣ್ಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಯಿತು.ಲಯನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ, ರಾಜು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದಾರೆ.