ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ ಮತದಾನ

ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿ ಇ ಟಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ ಮತದಾನ