ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆ

ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ. ನಾರಾಯಣ ಮಾತನಾಡಿದರು.