ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ: ಒಂದು
ಸಕ್ಕರೆ: ಒಂದು ಪಾವು
ಏಲಕ್ಕಿ: ಮೂರು
ಒಂದು ದಪ್ಪನೆಯ ಬಲಿತ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡುಗೆ ಕಾಯಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾರು ತೆಗೆದು ಒಡೆದು, ಕೇವಲ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ತುರಿಯುವಾಗ ಒಂದೇ ಕಡೆ ತುರಿಯದೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತುರಿದಿಡಿ. (ಉಳಿದ ಕಪ್ಪಾದ ಭಾಗ ಪಲ್ಯ, ಚಟ್ನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ), ಕಾಯಿ ತುರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ನಾರು, ಕಪ್ಪು ತುರಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ. ಒಂದು ಪಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಸಿ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಕ್ಷಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಕ ಬರಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕು‌. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ೧೦ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಈ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದರೆ, ಒಂದೂವರೆ ಲೋಟ ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಒಂದು ಲೋಟ ಸಕ್ಕರೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವರಿಡಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ದಪ್ಪ ತಳದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆದಕುತ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೈ ಬಿಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕಲೆಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಮಿಶ್ರಣವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿ ಉಂಡೆಯಂತೆ ಆದಾಗ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಿಠಾಯಿ ಹದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಶ್ರಣ ತೆಗೆದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಅದು ಕೈಗೆ ಅಂಟದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಹದ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ! ತಕ್ಷಣ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಟ್ಟೆಗೆ ಸುರಿದು, ಕೈ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ‌ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.