ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ….

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ‌ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. || ಡಾ.ಕೆ.ಎಂ ಇಂದ್ರೇಶ್,ಪ್ರೊ.ವಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ