ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ…

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ನ ನಿತೀನ್ ಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ.