ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ:

ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಚಿನ್ನಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ ಜೊತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.