ಕಿವಿನೋವಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

೧. ಹಸಿಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ನೋವಿರುವ ಕಿವಿಗೆ ೨ – ೨ ಹನಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಿವಿನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಿವಿ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
೨. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಗೆ ನಿಂಬೆರಸ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಮಾಡಿ ೨ – ೨ ಹನಿ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕಿವಿನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
೩. ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ಬೆಂಬೂದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೆಗೆದು ೨ – ೨ ಹನಿ ಹಾಕಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೋರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
೪. ಏಲಕ್ಕಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ೨ – ೨ ಹನಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕಿವಿನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
೫. ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯ ಬೇರನ್ನು ಅರೆದು ರಸ ತೆಗೆದು ಆ ರಸವನ್ನು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ, ಆರಿಸಿ ೨ – ೨ ಹನಿಯಷ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದರೆ, (೩ ದಿನ) ಕಿವಿನೋವು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.
೬. ಒಂದು ಲವಂಗವನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ, ಶೋಧಿಸಿ, ಆರಿಸಿ ೨ – ೨ ಹನಿ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಿವಿನೋವು, ಕಿವಿ ಸಿಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
೭. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಿ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಿವಿನೋವು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ.
೮. ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಸಮಪ್ರಮಾಣ ಬಿಸಿನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕಿವಿನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
೯. ಕಿವುಡುತನ: ಮೊಲದ ಹಿಕ್ಕೆಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಿವುಡುತನ (ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ) ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
೧೦. ಬಿಲ್ವಮರದ ತಿರುಳು, ಕುರಿ ಹಾಲನ್ನು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ತೇವಾಂಶಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋದಮೇಲೆ ಶೋಧಿಸಿ, ಆರಿಸಿ ೮ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ೨ – ೨ ಹನಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕಿವುಡುತನ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
೧೧. ಕುರಿಯ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇಂಗನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ, ಆರಿಸಿ, ಶೋಧಿಸಿ ಕಿವಿಗೆ ೨ -೨ ಹನಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕಿವುಡುತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
೧೨. ಕಿವಿಯಿಂದ ಸೋರುವಿಕೆ : ಹಾಗಲಹೂವಿನ ರಸವನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಸೋರುವಿಕೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
೧೩. ಕಿರುಕಸಾಲೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಮಪ್ರಮಾಣ ಕೊಬ್ಬರಿಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೋದನಂತರ ಶೋಧಿಸಿ, ಆರಿಸಿ, ೨ – ೨ ಹನಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕಿವಿ ಸೋರುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

೧. ಗೌರಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳು ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ
೨. ಡಾ. ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫೋನ್ ನಂ. ೯೫೩೫೩೮೩೯೨೧