ಕಾಲಿನಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬರೆದ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಲ್ಲದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ.ಡಿ. 27:- ಎರಡು ಕೈಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇನಂತೆ ನನ್ನ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿತ್ತಿರುತ್ತೇನೆಂದು ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡುಮುಣುಗು ವಿಕಲಚೇತನೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಲ್ಲದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದರು.
ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡುಮುಣುಗು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ 47ರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಶಾಯಿಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮತ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಸದರ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಲ್ಲದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ ಜಾಗೃತಿ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ, ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಮತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಸಹ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದರು ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಮತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ.