ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯ ಸಭೆ

ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ , ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು.