ಕಾರಿನ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅವಳಡಿಕೆ…

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದು ಪರೀಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.