ಕರಗ ಬಂದೋಬಸ್ತ್.

ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಗ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿರುವುದು