ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಸ್ಕ್ ಸಲಹೆ

ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವಂತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಜಿ ಆಯುಕ್ತ ಗೌರವ ಗೊತ್ತಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ