ಓ ಬಿ ಸಿ ಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಓಬಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಮಠಾಧೀಶರ ವೇದಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ