ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಯ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇ ೩: ಗಂಭೀರಸ್ವರೂಪದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ೧೯ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ (ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್) ಐಸಿಯುಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸೋಂಕಿತರ ಮಾಹಿತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಯು ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸೋಂಕಿತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ೫೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕಿತರು ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದುತ್ತಿದ್ದು , ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆ ಸಿಗದೇ ನರಳಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಪ್ಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ -೩ ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ರಾಜ್ಯದ ೩೦ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಐಸಿಯು ರೋಗಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಕಳೆದ ಎಪ್ರಿಲ್ ೩೦ ರಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.