ಎಲ್‌ವಿಡಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ: ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ರಾಯಚೂರು,ಮಾ.೧೬- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ದಾಖಲೆಗಳು ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಾರಾನಾಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್‌ವಿಡಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಸುಧಾ ಆಚಾರ ಇವರು ಸಸಿಗೆ ನೀರರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತುಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಮಾನವ ಜೀವನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಇದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ದಾಖಲೆಗಳು, ಉಪಗ್ರಹ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಇತರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯವು ಕೇವಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ, ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತೂರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.