ಎಲ್ಲರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪ್ರೊ‌ಎಚ್.ಟಿ ಪೋತೆ ರಚಿತ ಎಲ್ಲರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾಹಿತಿ ಮೂಡ್ನಾ ಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ .ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್,ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತಿತರಿದ್ದಾರೆ.