ಎಚ್.ಸಿ.ಛಾಯಾ ಅವರಿಗೆ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪದವಿ

ದಾವಣಗೆರೆ.ಜೂ.೨೯: ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದ ಎಚ್.ಸಿ. ಛಾಯಾ ಅವರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದೆ.ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಎಂ.ಪರಮೇಶ  ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ‘ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೀರೀಲ್ಸ್ ಅಮಡ್ ಪಲ್ಸ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್‌ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರೀಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್’ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಛಾಯಾ  ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು