ಎಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ ತಹಶೀಲ್ದಾರಾಗಿ ನೇಮಕ


ಸಿರುಗುಪ್ಪ : ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೂತನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಆಗಿ ಎಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.