ಎಂದಿನಿಂತೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ

ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವುದು