ಊಟ ಹಂಚಿಕೆ…

ಜೈನ್ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವಿ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಊಟ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.