ಉಳಿದಿರೋ ಅನ್ನದಿಂದ ದೋಸೆ

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
ಅನ್ನ – 1 ಕಪ್
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು – 1 ಕಪ್
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು – 1/2 ಕಪ್
ಅಡುಗೆ ಸೋಡ – 1/2 ಚಮಚ
ಮೊಸರು – 1/4 ಕಪ್
ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ
ತುಪ್ಪ – ಸ್ವಲ್ಪ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್‌ಗೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ನ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಮೊಸರು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅಡುಗೆ ಸೋಡ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾದ ಕಾವಲಿಯ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಹರಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರಿದರೆ ಅನ್ನದ ದೋಸೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನ್ನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಬದಲು ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿರುವ ಈ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀವೂ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.