ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಏ23: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದ ಕುಮಾರಿ. ಪದ್ಮಾ ದಾಸನವರ ಇವಳು 583 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾವಾರು 97.16 ಪಡೆದು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಂಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಮಾರಿ. ಸ್ವಾತಿ ರಾಜನ್ನವರ 535 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾವರು 92.5 ಪಡೆದು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ. ಗೀತಾ ಗವಿ 549 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾರು 91.5 ಪಡೆದು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.