ಉಚಿತ ಕನ್ನಡಕ ವಿತರಣೆ..

ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇರುವ ಮಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಕನ್ನಡ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ್ ಸುವರ್ಣ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಿತರಿದ್ದಾರೆ.