ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ…

ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದರು.