ಆರ್ ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಊಟ ವಿತರಣೆ..

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಉಚಿತ ಊಟ ವಿತರಣೆ| ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ.