ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಗಂಗಾವತಿಯ ಹೇಮಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಭೆ. ೪ ಸಾವಿರ ಗಣ್ಯರ ಭಾಗಿ. ಎಸ್.ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಮನವಿ. ಈಚಲ ವನ ಕೃಷಿಗೆ ನೀಡಲು ಮನವಿ