ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ಶಿಬಿರ:

ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಇಒ ಶಾಮಸುಂದರ ಕಾದ್ರೊಳ್ಳಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು