ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಂದ್ರಕ ಸ್ವೀಕಾರ..

ಸ್ನೇಹ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಂದ್ರಕ ವಿತರಣೆ ಮಾರಲಾಯಿತು| ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿಚ ಡಾ.ಸುಧಾಕರ್ ಸೇವೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದರು