ಅಭಿರುಚಿಯ ಜೊತೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ನ. ೧೭ – ರುಚಿಯ ಜೊತೆ ಹೋದವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾರರು. ಆದರೆ ಅಭಿರುಚಿಯ ಜೊತೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವಿರಳಜ್ಞಾನಿ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಶ್ರೀ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ಅನ್ನಮಯ, ಜ್ಞಾನಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು. ಕೋಶ ಎಂದರೆ ಕವಚ, ಭಂಡಾರ. ಶಬ್ಧಕೋಶ, ಅರ್ಥಕೋಶ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಜ್ಞಾನಕೋಶ. ಬೆಳಕನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ. ಚಿನ್ಮಯಜ್ಞಾನಿ, ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಿ, ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ. ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮಹೋನ್ನತಿ ಎಂದರೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಚೆಲ್ಲಿದುದು. ಇವರು ಅವಿರಳರಲ್ಲಿ ಅವಿರಳರು. ಷಟ್‌ಸ್ಥಲಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದವರು. ಅಮರಗಣಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರಾದರು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅರಿವಿಂಗೆ ಹಿರಿದು ಕಿರಿದುಂಟೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರು ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿದೆ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗದೆ ಅಭಿರುಚಿಯ ಜೊತೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಅಭಿರುಚಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಹಾರದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಮಿತಭಾಷಿ ಮತ್ತು ಮಿತ ಆಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂಗ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕಾದಿಲೋಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಶಾಲವಾದುದು. ಶರಣ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಕಾಯರು ಆಗಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ. ಪ್ರಗತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತವಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಮ, ಅಕ್ಕ ಮೊದಲಾದ ಶರಣ ಶರಣೆಯರದು ಅನುಭಾವದ ಪ್ರಕಾಶ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭಾವವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಪ್ರಪಂಚ ಸಿರಿಸಂಪತ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ಸಾಗಿದರೆ ಅಲ್ಲಮ ಅನುಭಾವದ ಜೊತೆ ಸಾಗಿದರು ಎಂದು ನುಡಿದರು.ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಜೆ.ಪರಮಶಿವಯ್ಯ, ಕೆಇಬಿ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮಠದ ಸಾಧಕರು, ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಎಂ. ಜಗದೀಶ್, ಬಸವಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.ಉಮೇಶ್ ಪತ್ತಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಎ.ಜೆ. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ. ಸಿ.ಟಿ. ಜಯಣ್ಣ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.