ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತಿಯಿಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ , ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ರೀಸೈಕಲ್ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ನಗರದ ವಿವಿದ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ