ಅಪಾರ ನಗದು ವಶ ಮಾಹಿತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು‌ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆವಾಳುವ ಚಿನ್ನಾಬರಣ ಕುರಿತು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು