ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದೇ ಮುಕ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ-ಶಿವನಕೆರೆ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ದಾವಣಗೆರೆ. ಮೇ.೨೪; ಬುದ್ಧರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರುಣಾಜೀವ ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಶಿವನಕೆರೆ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.ನಗರದ ಎ.ವಿ.ಕಮಲಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ “ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ- ದುಃಖದಿಂದ ಪರಮಾನಂದದ ಕಡೆಗೆ” ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.ದುಃಖ ಇದೆ, ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ದುಃಖನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯಗಳು ಬುದ್ದನ ವಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು “ಅರ್ಯಸತ್ಯ”ವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು “ಅಷ್ಠಾಂಗ ಮಾರ್ಗ”ವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅವೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಚನೆ, ಸರಿಯಾದ ಮಾತು, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ, ಸರಿಯಾದ ಜೀವನೋಪಾಯ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸರಿಯಾದ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ದ್ಯಾನವೇ ಆಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ “ಪಂಚಶೀಲ”ವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು. ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಇರುವುದು. ಸುಳ್ಳು, ಚಾಡಿ ಹೇಳದೆ ಇರುವುದು. ಹೆಂಡ, ಸುರೆ ಮುಂತಾದ ಮತ್ತು ಬರಿಸುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.ದುಃಖವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿಯುಂಟು’ ಎಂಬುದೇ ಗೌತವನು ಕಂಡ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸತ್ಯ. ಆಸೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು, ನಡತೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವ ತರಹ ಕೆಡುಕನ್ನೂ ಯೋಚಿಸಬಾರದು.  ಬುದ್ದೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಈ ಬದುಕನ್ನು ಆನಂದಮಯವಾಗಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದುಃಖ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧನ ಜೀವನಾನಂದದ ಸೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ ಸೊಪ್ಪಿನ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಬುದ್ದ ಸುಮಾರು 38 ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಮೂರ್ಖರ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಎರಡನೇಯದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತ ಪರಮಾನಂದದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.