ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ದಿನ

ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ದಿನ
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೆ ೧೨ರಂದು ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನ ಸುಂದರವಾದ ಬಂಧವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಇರುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆ, ದಯೆಯಿಂದ ನೋಡುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ-ತಾತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಜ್ಜಿ-ತಾತಾನನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾತಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಮರಿಯನ್ ಮೆಕ್‍ಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಅಜ್ಜಿಯರ ದಿನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಈ ದಿನವು ಸುಂದರವಾದ ಬಂಧವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆ, ದಯೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಜ್ಜಿಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಾಪ್‍ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಬಹುದು.

1969 ರಲ್ಲಿ, ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ರಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಪರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕ್ಸನ್‌ಗೆ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು, ಅಜ್ಜಿಯರನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 12, 1969 ರಂದು, ಅವರು ರೋಸ್ ಮೇರಿ ವುಡ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದರು – ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ – “ಆತ್ಮೀಯ ರಸೆಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಬರೆದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ನಿರ್ಣಯವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಮರಿಯನ್ ಮೆಕ್‌ಕ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನು ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಜ್ಜಿಯರ ದಿನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಮೆಕ್ವಾಡ್ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು “ದತ್ತು” ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ, ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಯಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯುವಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

1977 ರಲ್ಲಿ, ಸೆನೆಟರ್ ರಾಂಡೋಲ್ಫ್, ಇತರ ಸೆನೆಟರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೆನೆಟ್‌ಗೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ “ಪ್ರತಿವರ್ಷದ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನದ ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ದಿನ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಲು” ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಶಾಸನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 3, 1978 ರಂದು, ಜಿಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಂದಿರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುವುದು ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧರನ್ನು ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ದೂರದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿಗಷ್ಟೇ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ. ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಂದಿರ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಂದಿರ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ