ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಶೋಧ

ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪಾಣಸೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೂ ಕೂಡ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು.