ಅಂತಿಮ ನಮನ

ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ