ಅಂತಿಮ ತಾಲೀಮು

ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಆನೆಗಳು ಅಂತಿಮಹಂತದ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದವು