ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ದಿನ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 14 ರಂದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಗಣಿತವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ, ರಚನೆ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಗಣಿತವನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ರಾಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ನೀವು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿದಿನ ಗಣಿತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್‌ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಓಡಿಸಬೇಕಾದಾಗ, ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಗಣಿತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವಿರಿ!

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಗಳು ಗಣಿತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲಿ 94% ರಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಗಣಿತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 68% ಜನರು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು, ದಶಮಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋದರೂ ಗಣಿತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ-ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಗಣಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣಿತವು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ.  ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಯನ್ (AMU), ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ISC) ನ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ದಿನ, ಶಾಲೆಗಳು, ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗಣಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗಣಿತ-ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ನವೆಂಬರ್ 26, 2019 ರಂದು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (UNESCO) ಮಾರ್ಚ್ 14 ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 14 ರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಗಣಿತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪೈ ದಿನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ವಿಷಯವು “ಗಣಿತವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಆಗಿತ್ತು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ದಿನವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತದೆ.